Вие сте?

ПРОЧЕТОХ И СЪМ СЪГЛАСЕН С ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ